Champ

  • June 5th through 8th: 3:00pm - 6:00pm
  • June 19th through 22nd: 3:00pm - 6:00pm
  • July 5th through 7th: 3:00pm - 6:00pm (3 days for $306)
  • July 17th through 20th: 3:00pm - 6:00pm
  • July 31st through August 3rd: 3:00pm - 6:00pm